Veel AVI’s naar MPEG2 omzetten

Stel: je hebt een digitale camera vol met filmpjes van een vakantie, en die staan gesorteerd in allemaal submappen. Wat doe je dan, als je er een DVD van wilt maken? In ieder geval moeten alle filmpjes geconverteerd naar MPEG2. Hoe doe je dat nou handig?

Benodigde software

Procedure

Een prima MPEG2 encoder is HC Encoder. Deze encoder verhoudt zich vrij goed tot de commerciële varianten én is gratis. HCenc accepteert alleen Avisynth script files (*.avs), en dus gaan we eerst voor alle filmpjes een .avs bestand aanmaken. Dit doen we op de command line (Start –> Uitvoeren –> cmd). Voer de volgende opdracht in om voor elke AVI (*.avi) een .avs bestand te maken:


for /R %x in ("*.avi") do
echo Avisource("%x") 1>"%x.film.avs" 
& echo SSRC(48000) 1>>"%x.film.avs" 
& echo LanczosResize(720,576) 1>>"%x.film.avs" 

Het geluid moet apart uit de filmpjes worden gehaald; HCenc doet er niks mee. Hiervoor gebruiken we de plugin ‘SoundOut‘, waarmee je geluid kan exporteren uit een Avisynth script:


for /R %x in ("*.avi") do 
echo video = AviSource("%x") 1>"%x.ac3.avs" 
& echo stereo = GetChannel(video, 1, 1) 1>>"%x.ac3.avs" 
& echo AudioDub(video, stereo) 1>>"%x.ac3.avs" 
& echo SSRC(48000) 1>>"%x.ac3.avs" 
& echo ConvertAudioTo16bit 1>>"%x.ac3.avs" 
& echo SoundOut(output="ac3", filename="%x.ac3",autoclose=true, showprogress=true, wait=2) 1>>"%x.ac3.avs" 
& echo Trim(0, 30) 1>>"%x.ac3.avs"

Nu we in elke map voor elk bestand en script hebben gegenereerd, kunnen we de filmpjes aan HCenc gaan voeren. Start eerst HCenc op en configureer het; sla vervolgens de configuratie op als ‘temp.ini’, zodat je die kan gebruiken bij het encoderen.
Alle avsjes worden gegenereerd door het volgende commando te geven:


for /R %a in ("*.film.avs" "*.d2v") do 
start "HC" /wait "HCenc_022.exe" -i "%a" -o "%a.m2v" -ini "temp.ini"

Ook het geluid moet worden geëxporteerd. Dit kan door de scriptjes met Media Player Classic af te laten spelen. Zorg er wel voor, dat MPC stopt met spelen na ieder bestand. Dat stel je in bij de voorkeuren van MPC. Doe vervolgens:


for /R %x in ("*.ac3.avs") do 
start "avs2wav" /wait "mplayerc.exe" /play "%x" /close

Nu staat er in elke map een .m2v bestand (gecreëerd door HCenc) en een geluidsbestand (.ac3), waarmee de bestanden in het goede formaat staan om op een DVD te zetten!

Het gratis mplex zet de bestanden om in een .mpg bestand. Dat doe je met


for /R %x in ("*.avi") do 
"mplex1.exe" "%x.film.avs.m2v" "%x.ac3"

Aan het eind wil je vervolgens alle bestanden die nodig waren voor de tussenstappen verwijderen. Doe dat als volgt:


for /R %x in ("*.ac3" "*.avs" "*.m2v") do 
del "%x"

NB: wil je deze batch commando’s gebruiken, voor ze dan op 1 regel in.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply