Appendix en \bibliography combineren in LaTeX

Indien je meerdere appendices in LaTeX hebt, is het handig om de package appendix (handleiding) te gebruiken; deze uitbreiding biedt mogelijkheden om appendices beter op te maken (bijvoorbeeld in de inhoudsopgave). Echter, er zijn problemen indien je ook een bibliografie wilt toevoegen: Het LaTeX-commando \bibliography creƫert zijn eigen titels en werkt daardoor niet (goed) samen met de package appendix. Hoe kan je dat oplossen?

De oplossing is het verwijderen van de titel van \bibliography. Door nu eerst de naam van de sectie neer te zetten, vervolgens een lege titel en daarna de cursor omhoog te zetten, heb je een titel die zich wel goed gedraagt in combinatie met package. De code ziet er als volgt uit:


\begin{appendices}
\section{Publications} %De goede titel
\renewcommand\refname{} %De oude titel verwijderen
\vspace{-2\bigskipamount} %De cursor terugzetten
\bibliographystyle{plain} %De stijl van de bibliografie
\bibliography{biblio} %De bibliografie zelf
\end{appendices}

Nu zien de titels van de bijlagen er wel uniform uit!

Tags: , ,

Leave a Reply