Nog betere kwaliteit op Youtube!

Zoals ik al eerder in een bericht schreef, is het niet makkelijk om de beste kwaliteit op Youtube te zetten. Maar, nu heb ik een manier gevonden om je video’s zelf al te converteren naar het juiste formaat op Youtube, zodat Youtube zelf niet er nogmaals mee aan de slag gaat. Zo weet je al precies wat voor kwaliteit je krijgt.

Op Youtube worden de video’s geconverteerd naar ‘flv’, een op flash gebaseerd formaat. Als je zelf een bestand aanlevert dat een niet te hoge bitrate heeft, dan converteert Youtube de video niet.

Je hebt het volgende programma nodig:
ffmpeg, om je bestand om te zetten in het ‘flv’-formaat met Avisynth: http://esby.free.fr/CelticDruid/mirror/ffmpeg/
of
mencoder, om je bestand om te zetten in het ‘flv’-formaat met Avisynth: http://tirnanog.fate.jp/mirror/mplayer/

Optioneel:
AviSynth, om je bronvideo mee te bewerken: http://www.avisynth.org
DGIndex, om MPEG2 bestanden mee te openen in AviSynth: http://neuron2.net/dgmpgdec/dgmpgdec.html
LeakKernelDeint, om je video te deinterlacen: http://leak.no-ip.org/AviSynth/LeakKernelDeint/
G-Spot, om eigenschappen van videobestanden uit te lezen: http://www.headbands.com/gspot/

Stap 1. Prepareer je video.

Maak een scriptje met Avisynth, zodat de video al op het goede formaat (320×240) is. Ook kan je nog wat filters toepassen, of de film in stukken knippen zodat hij niet langer is dan 10 minuten. Om bijvoorbeeld een MPEG2 bestand te openen, ziet je scriptje er als volgt uit: (Voor MPEG2 moet je dan wel eerst het bestand door DGIndex halen)

LoadPlugin(“DGDecode.dll”)
LoadPlugin(“LeakKernelDeint.dll”)
video=mpeg2source(“film.d2v”).LeakKernelDeint(1)
audio = DirectShowSource(“film.ac3”, audio=true, video=false)
video = Crop(24, 54, -24, -54)
audiodub(video,audio)
lanczos4resize(320,240)

Stap 2. Converteer de video.

Geef de volgende opdracht als je een Avisynth scriptje hebt:

ffmpeg -i film.avs -pass 1 -ab 48k -ar 22050 -ac 1 -vcodec flv -b 300k -g 160 -cmp 3 -subcmp 3 -mbd 2 -flags aic+cbp+mv0+mv4+trell film.flv

ffmpeg -i film.avs -pass 2 -ab 48k -ar 22050 -ac 1 -vcodec flv -b 300k -g 160 -cmp 3 -subcmp 3 -mbd 2 -flags aic+cbp+mv0+mv4+trell -y film.flv

Als je gewoon een al bestaand bestand wilt openen, zonder met Avisynth aan de gang te gaan, dan zien de opdrachtregels er zo uit:

mencoder film.avi -o film.flv -af resample=22050:0:0 -sws 9 -vf scale=448:-3,expand=448:336 -of lavf -ovc lavc -lavcopts vcodec=flv:vbitrate=300:trell:v4mv:mv0:mbd=2:cbp:aic:cmp=3:subcmp=3 -oac mp3lame -lameopts abr:br=48:mode=3

Is je bitrate hoger dan 350 (of veel lager), dan kan je het getal achter ‘-b ‘ aanpassen. De bitrate wordt door ffmpeg op het scherm gezet; anders kan je het ebstand openen met G-Spot en daar de bitrate uitlezen.

Als ffmpeg klaar is, heb je een video die je zo naar Youtube kan uploaden, en er precies zo uitziet als op je computer!

Meer info

  • Een thread op videohelp.com. Daar kan je ook lezen hoe je je bitrate nog hoger dan 350kbps kan krijgen.
  • In deze thread op het forum van Doom9 staat informatie over wat scriptjes voor Avisynth om een zo goed mogelijke kwaliteit te krijgen.

Downloads

ffmpeg rev11143
DGIndex 1.4.9
LeakKernelDeint 1.5.4
mencoder 12.03.2007

Update

Om meerdere bestanden tegelijkertijd te converteren, doe je:


for /R %x in ("*.avi") do 
echo Avisource("%x") 1>"%x.film.avs"  
& echo ChangeFPS(15) #alleen als je de framerate wilt halveren (hier van 30fps naar 15!) 1>>"%x.film.avs" 
& echo SSRC(48000) 1>>"%x.film.avs" 
& echo LanczosResize(320,240) 1>>"%x.film.avs"

for /R %x in ("*.avs") do start "ffmpeg 1" /wait "ffmpeg.exe" -i "%x" -pass 1 -passlogfile "%x".log -ab 48k -ar 22050 -ac 1 -vcodec flv -b 285k -g 160 -cmp 3 -subcmp 3 -mbd 2 -flags aic+cbp+mv0+mv4+trell "%x".flv

for /R %x in ("*.avs") do start "ffmpeg 2" /wait "ffmpeg.exe" -i "%x" -pass 2 -passlogfile "%x".log -ab 48k -ar 22050 -ac 1 -vcodec flv -b 285k -g 160 -cmp 3 -subcmp 3 -mbd 2 -flags aic+cbp+mv0+mv4+trell -y "%x".flv

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Nog betere kwaliteit op Youtube!”

  1. Joost schreef:

    Wat een nerd ben jij zeg! 😉

Leave a Reply